Home

De Oogvereniging is er voor iedereen met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid. De vereniging komt samen met haar leden op voor de belangen van de doelgroep. Bijvoorbeeld bij zorgverzekeraars en bij de politiek. De Oogvereniging geeft informatie en biedt een netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Voor de financiering van activiteiten is de Oogvereniging naast lidmaatschapsgelden aangewezen op overheidssubsidies, erfstellingen, donaties, giften en projectsubsidies. Uw financiële steun wordt ook altijd goed besteed.